Cirkelträning – Våren 2022

På söndagarna från 6.2 till 24.4 (ej 17.4) klockan 16.30 – 18 samlas vi vid Kvevlax skola och kör cirkelträning för hela familjen. Barnen tränar med sina föräldrar!

Cirkelträningen har 25 stationer och är kryddad med OCR-hinder.

30€ för vuxna och 15€ för barnen.

Barnen bör vara i skolålder eller klara av en träning på 1,5 timme med sina föräldrar utan att störa andra.

Anmälan och info:
Vuxna https://forms.office.com/r/evhnZDaG9k
Barn https://forms.office.com/r/kRn62nFyaU

Kategorier:
Cirkelträning Okategoriserade