Frivillig spåravgift

Kvevlax Idrottsvänner uppbär inga medlemsavgifter. Vi sköter om motionsbanan/skidspåret med talkokrafter. För underhåll av snöskoter, traktor och konstsnöanläggning samt anskaffning av reservdelar och övriga redskap behövs även frivilliga spårbidrag.

För att vi även i fortsättningen skall kunna hålla banan och skidspåret
i gott skick är vi beroende att användarna stöder vår verksamhet med frivillig spåravgift som passar var och ens ekonomi (t.ex. 20 €).

Kvevlax Sparbank
FI23 4958 1040 0064 80
Meddelande: Spåravgift

MobilePay 70880 / spåravgift – latumaksu

Ni kan även använda följande kultur-/idrottsförmåner genom att göra en betalning till Kvevlax Idrottsvänner:

SmartumPay
Epassi
Eazybreak