Välkommen

Kvevlax Idrottsvänner är en fristående förening som strävar efter att kunna erbjuda ortsborna i Korsholm med omnejd, olika typer av motionsmöjligheter. Allt arbete görs på talko av engagerade ortsbor.

Vintertid fokuserar vi på våra skidspår, som erbjuder varierande skidåkning upp till 4,5 kilometer.

Sommartid används banan av både löpare, promenerare och stavgångare.
Under årens lopp har föreningen deltagit med lag i många olika löpartävlingar

Vi är också aktiva på Facebook!

Eftersom allt arbete utförs av frivilliga medarbetare, är vi i stort behov av bidrag av er som gärna använder er av våra spår och banor.

Ge ditt frivilliga bidrag här!

Aktuellt

Våra sponsorer