Välkommen

Kvevlax Idrottsvänner r.f. är en aktiv förening i Kvevlax vars syfte är att främja motionsverksamheten i Kvevlax med omnejd.

Detta fullföljer man primärt med att upprätthålla motionsbanan i Kvevlax och att ordna diverse motionslopp och evenemang i Kvevlax. Allt arbete sköts på talko av aktiva ortsbor!

Vintertid gör man en slinga med konstsnö genast väderförhållanderna tillåter och under vintern underhåller man en 7,5 km skidspår.

Bild Mikael Nybacka
Konstsnötillverkningen i full gång

När detta kopplas ihop med Hankmo och Mälsor skidspår så har man möjlighet att skida flera timmar i varierande omgivining!

Sommartid ordnar man Kvevlaxloppet och Minikvevlaxloppet samt friidrottskul åt barnen.

MiniKvevlaxloppet – starten närmar sig
Kvevlaxloppet – en stund före start