Styrelsen 2022 – kontaktuppgifter

Ordförande
Kim Granholm
+358 41 4357699

Vice Ordförande
Andreas Knip
+358 50 0669523

Kassör
Jonny Mandell
+ 358 40 5066011

Sekreterare
Mia Westerbacka

Kordinator för vuxenidrott

Annika Österåker

Spåransvarig/Talkoansvarig

Jan Furunäs

Skyltansvarig

Jan Nykvist

Styrelsemedlemmar
Ville Vieri
Sofie Jungarå
Magnus Nylund

E-post (bör inte användas i akuta ärenden)

kvevlaxidrottsvanner@gmail.com

Bankkonto

Kvevlax Sparbank
FI23 4958 1040 0064 80
HELSFIHH

Faktureringsadress

Kvevlax Idrottsvänner 
c/o Jonny Mandell
Villisvägen 6
66530 Kvevlax