Styrelsen 2023 – kontaktuppgifter

Ordförande
Ville Vieri
+358 40 5962555

Vice Ordförande
Andreas Knip
+358 50 0669523

Kassör
Jonny Mandell
+ 358 40 5066011

Sekreterare
Mia Westerbacka

Kordinator för vuxenidrott

Annika Österåker

Spår-/Talkoansvarig
/Nyckel till sportstugan
Jan Furunäs
+358 50 5634175

Skylt- och reklamansvariga

Jan Nykvist
Ville Vieri

Cirkelträning
Jonny Mandell
Pia Lustig

Juniorverksamhet
Sofie Jungarå
Mia Westerbacka
Ville Vieri
Magnus Nylund
Jan Nykvist

E-post (bör inte användas i akuta ärenden)

kvevlaxidrottsvanner@gmail.com

Bankkonto

Kvevlax Sparbank
FI23 4958 1040 0064 80
HELSFIHH

Faktureringsadress

Kvevlax Idrottsvänner 
c/o Jonny Mandell
Villisvägen 6
66530 Kvevlax