Stipendieansökningar

Nu är det dags att söka stipendium från Kvevlax Idrottsvänner!

Stipendium från Kvevlax idrottsvänners stipendiefond kan sökas av idrottare i åldern 12-20 år bosatta i Kvevlax, Koskö, Petsmo, Hankmo, Vallvik, Kuni och Veikars byar.

Ansökan bör vara inlämnad före 31.1.2021 och styrelsen tar under februari månad beslut kring vem / vilka som tilldelas stipendiet. Stipendiet kan delas ut åt en eller flera idrottare samma år.

Som motivering till ansökan om stipendie kan vara stora framgångar, väldigt stor träningsflit eller annars duktig ungdom som utövar individidrott, (ej fotboll, ishockey eller innebandy).

Fritt formulerad ansökan sänds via e-post till:
kvevlaxidrottsvanner@gmail.com

Kategorier:
Okategoriserade