Våra spår och banor

Skidspåret

Den belysta banan är 3,3 km lång. Genom att runda den övre slingan 2 gånger och sedan

tillbaka till starten så blir sträckan 4,5 km. Längs spånbanan finns gymnastikredskap

där man kan komplettera sitt motionspass.