Stipendium från Kvevlax idrottsvänners stipendiefond kan sökas av idrottare i åldern 12-20 år bosatta i Kvevlax, Koskö, Petsmo, Hankmo, Vallvik, Kuni och Veikars byar.

Ansökan bör vara inlämnad före 31.1.2019 och styrelsen tar under februari månad beslut kring vem / vilka som tilldelas stipendiet. Stipendiet kan delas ut åt en eller flera idrottare samma år.

Som motivering till ansökan om stipendie kan vara stora framgångar, väldigt stort träningsflit eller annars duktig ungdom som utövar individidrott ( ej fotboll, ishockey eller innebandy).

Fritt formulerad ansökan sänds via e-post till kvevlaxidrottsvanner@gmail.com

Stipendie utdelning 2017

3.2.2017 delade David Brännkärr ut ett stipendium åt Cecilia Österblad.

På Kvevlax Idrottsvänners årsmöte beslutades att årets stipendium skall tillfalla Cecilia Österblad. Hon blir den första att få stipendiet från Idrottsvännernas stipendiefond.

Cecilia är 16 år och utövar långdistanslöpning. Hon har haft stora framgångar och ett minst lika stort träningsflit. 

Några meriter

SFI guld 3 000 m D17 juli 2016

4 plats FM i Kajana D16 3 000 m

6 plats terräng FM i Vörå maj 2016

Stipendieutdelning 2018

2018 stipendiet utdelades 28.2.2018 åt två utmärkta juniorer som båda fick 200€ var.

Emil Sundell, skidåkare
Oliver Pada, brottare