Konstsnöprojektet snöflingan

 

2014 på våren inleddes utredningar om hur det skulle gå att tillverka konstsnö i Kvevlax spåret.

Styrelsen gjorde upp en budget och ansökningar till Korsholms kommun lämnades in på hösten 2014.

Vi blev beviljade pengar och projektet kunde gå vidare. Vi sökte även om understöd från

Kvevlax Sparbank och blev beviljade ett understöd och även Kvevlax bys samfällda områden

har beviljat oss ett bidrag. Projektet går lös på över 30 000 € så ännu behövs pengar.

 

Projektet framskrider på följande sätt

 

I Mars grävdes det en bassäng vid lavun och tanken är att vi skall pumpa upp vatten

ur bassängen till konstsnön.

En projektgrupp har utrett och sökt efter de mest lämpliga alternativen för detta projekt.

Tom Knipström fungerar som ansvarig för gruppen och projektet.

Vi har köpt in 2 st lansar och en hel del rör och största delen har vi lyckats hitta begagnade

eller nya till förmånligt pris.

 

Styrelsen och projektgruppen jobbar hårt med att vi i höst skall kunna skida på konstsnö

från sportstugan upp till rondellen.