Styrelsen 2018

Ordförande
Andreas Knip

Vice Ordförande
David Brännkärr

Kassör
Jonny Mandell

Sekreterare
Alina Bergvik

Kordinator för vuxenidrott
Annika Österåker

Spåransvarig/Talkoansvarig
Jan Furunäs

Skyltansvarig
Kristian Lähdes

Serveringsansvarig vid evenemang
Malin Knip

Styrelsemedlemmar
Kim Granholm
Ann-Louise Nyback

 

Kontaktuppgifter

Ordförande

Andreas Knip
0500-669523

Vice ordförande

David Brännkärr
050-5570713

E-post
kvevlaxidrottsvanner@gmail.com

Bankkonto

Kvevlax Sparbank
FI23 4958 1040 0064 80
HELSFIHH

Faktureringsadress

Kvevlax Idrottsvänner 
c/o Jonny Mandell
Villisvägen 6
66530 Kvevlax