Om kvevlax Idrottsvänner

Kvevlax Idrottsvänner strävar efter att kunna erbjuda ortsborna olika motionsmöjligheter.
Vintertid brukar skidspåret vara i ypperligt skick och sommartid används banan av både löpare, promenerare och stavgångare.
Under årens lopp har föreningen deltagit med lag i många olika löpartävlingar. 

Här startar motionsbanan.

Här startar spånbanan sommartid och skidspåret vintertid.

Kontaktuppgifter

Ordförande

Andreas Knip
0500-669523

Vice ordförande

David Brännkärr
050-5570713

E-post
kvevlaxidrottsvanner@gmail.com

Bankkonto

Kvevlax Sparbank
FI23 4958 1040 0064 80
HELSFIHH

Faktureringsadress

Kvevlax Idrottsvänner 
c/o Jonny Mandell
Villisvägen 6
66530 Kvevlax