Om kvevlax Idrottsvänner

Kvevlax Idrottsvänner strävar efter att kunna erbjuda ortsborna olika motionsmöjligheter.
Vintertid brukar skidspåret vara i ypperligt skick och sommartid används banan av både löpare, promenerare och stavgångare.
Under årens lopp har föreningen deltagit med lag i många olika löpartävlingar. 

Här startar motionsbanan.

Här startar spånbanan sommartid och skidspåret vintertid.