Mini Kvevlaxloppet 19.8.2014 kl. 18.30

 

Mini Kvevlaxloppet är ca 800 meter långt och går längs motionsbanan i Kvevlax.

Starten sker gemensamt för alla deltagare kl 18.30 vid porten till motionsbanan.

Barnen är indelade enligt följande

Flickor födda 2005 och 2006

Pojkar födda 2005 och 2006

Flickor födda 2007 och 2008

Pojkar födda 2007 och 2008

 

Alla får medalj och semla med saft.

 

Deltagaravgift 5 € för alla som är anmälda senast 17.8

Efteranmälning på plats 10 €


Betalning, efteranmälning och nummerlappsutdelning
på plats 17.30 - 18.15

 

Till anmälningssidan