Anmälningarna stängs eftersom antalet anmälda nått 100.

Friidrottskul 2016

Sommarens knatteträningar i friidrott kör igång måndag 9.5.2016 kl 18.00 vid Kvevlax sportplan. Träningarna hålls åtta måndagar kl 18-19. Barnen får träna på många olika friidrottsgrenar och så blir det en del lekar. 

Anmälningarna öppnas 7.4.2016 kl. 8.00 och avslutas 21.4.2016 kl. 22.00. Vi har ett maxantal på 100 deltagare, så om den gränsen nås, avslutas anmälningen på förhand. Ingen efteranmälning!

Barn födda år 2006 - 2011 kan delta.

Deltagaravgiften är:

20 €/ barn
eller 35 €/ två syskon
eller 50 €/ tre syskon


Gruppindelning sker enligt ålder som tidigare år. Alla barn får en t-shirt i sin grupps färg vid första träningstillfället. När man anmäler väljer man också storlek på tröjan. Under träningen är barnen försäkrade via Kvevlax Idrottsvänner. Deltagaravgiften betalas in på förhand till följande konto: 

Kvevlax Sparbank FI23 4958 1040 0064 80
Skriv som meddelande:
Barnets/barnens namn /friidrottskul 2016