Frivilligt bidrag

Kvevlax Idrottsvänner uppbär ingen medlemsavgift.

Vi sköter om motionsbanan/skidspåret med talkokrafter. För underhåll av snöskoter, anskaffning av reservdelar och övriga redskap fås inga kommunala bidrag. Föreningens ekonomi baserar sig enbart på frivilliga bidrag och donationer.
För att vi även i fortsättningen skall kunna hålla banan och skidspåret
i gott skick önskar vi att alla användare stöder oss med ett bidrag (t.ex. 20 €).

 


Kvevlax Sparbank
FI23 4958 1040 0064 80

Meddelande:
Kvevlax motionsbana
Frivilligt bidrag