Frivilligt bidrag – Vapaaehtoinen tuki

Kvevlax Idrottsvänner uppbär ingen medlemsavgift.

Vi sköter om motionsbanan/skidspåret med talkokrafter. För underhåll av snöskoter, anskaffning av reservdelar och övriga redskap fås inga kommunala bidrag. Föreningens ekonomi baserar sig enbart på frivilliga bidrag och donationer.
För att vi även i fortsättningen skall kunna hålla banan och skidspåret
i gott skick önskar vi att alla användare stöder oss med ett bidrag (t.ex. 20 €).


Kvevlax Sparbank
FI23 4958 1040 0064 80

Meddelande:
Kvevlax motionsbana
Frivilligt bidrag

Kvevlax idrottsvänner eivät kerää jäseenmaksua.

Kuntorataa / hiihtoladut hoidetaan talkoovoimilla. Moottorikelkan kunnossapito ja varaosien hankintaan sekä muiden tarvikkeiden hankintaan emme saa tukea kunnallta. Seuran talous perustuu yksinomaan avustuksiin ja lahjoituksiin.
Jotta voimme myös jatkossa pitää kuntorataa sekä hiihtolatua hyvässä
kunnossa toivomme että kaikki sen käyttäjät tukisivat meidän toimintaa pienellä avustuksella (esim. 20 €).


Koivulahden Säästöpankki

FI23 4958 1040 0064 80

Viesti:
Koivulahden kuntorata
Vapaehtois maksu